1990 Mk2 Astra CDI, 1.8, stunning On Ebay

https://www.ebay.co.uk/itm/1990-Mk2-Astra-CDI-1-8-stunning-Full-history-1-prev-34-000-miles?