Vauxhall Astra GTE Mk1 On Ebay

https://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astra-GTE-Mk1/143470782768?