1985 VAUXHALL ASTRA 1.8 GTE MK2 On Ebay

https://www.ebay.co.uk/itm/1985-VAUXHALL-ASTRA-1-8-GTE-MK2-MOT-until-September-2020/352869314001?