1985 VAUXHALL ASTRA 1.8 GTE MK2 On Ebay

https://www.ebay.co.uk/itm/1985-VAUXHALL-ASTRA-1-8-GTE-MK2/352818256412?